Outsourcing BHP

niem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Outsourcing BHP bhp-pulsar.pl

Co to jest PIP

Państwowa Inspekcja Pracy, w skrócie PIP, jest polskim organem nadzoru oraz kontroli prawa dotyczącego pracy. Państwowa Inspekcja Pracy czuwa w szczególności nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.


© 2019 http://lisaferrera.wroclaw.pl/